Legale informatie

Legale informatie (“Impressum”)

ICP Intelligent Creative Products GmbH
Manderscheidtstraße 8b
45141 Essen
Deutschland

Telefoon: +49 (0) 201 498 69 700
Fax: +49 (0) 201 498 69 709

Directeur:
Raimund Rasche

Registratienummer:
HRB 18107

Rechtbank van registratie:
Essen

BTW nummer van de btw overeenkomstig §27 a van de duits “Umsatzsteuergesetz”:
DE 813775545

Algemene Informatie:
ICARUS blue® is een product van de ICP Group, geproduceerd en gecertificeerd door ICP Systems b.v., Handelsweg 48, 7451PJ Holten, Nederland.

Het ICARUS blue®-woordmerk is een geregistreerde handelsmerk van ICP Intelligent Creative Products GmbH, Manderscheidtstrasse 8b, 45141 Essen.

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken en zijn eigenaar van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik hiervan is  er licentie verleend aan ICP Systems b.v. Alle andere handelsnamen en handelsmerken zijn van de genoemde eigenaren.

Aansprakelijkheidsbeperking voor website content
De informatie op onze website is met grote zorg en deskundigheid samengesteld. Wij sluiten echter aansprakelijkheid uit ten aanzien van het up to date zijn van enige informatie op de website, dan wel de volledigheid of juistheid daarvan.

Als service provider staan wij er voor in dat de informatie op onze website voldoet aan de daar op van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij zijn echter op basis van die wet- en regelgeving niet verplicht om informatie van externe bronnen die op onze website wordt getoond te monitoren op compliance. Zodra wij er mee bekend worden dat enige externe informatie inbreuk maakt, zullen wij die onmiddelijk verwijderen. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van deze externe informatie kan slechts worden aanvaard vanaf het moment dat wij bekend zijn geworden met de inbreuk.

Aansprakelijkheidsbeperking voor externe links
Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Aangezien de content op die websites niet binnen onze verantwoordelijkheid en controle valt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de content op externe websites. De eigenaar van de informatie op de betreffende externe websites is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de daarop getoonde informatie. Op het moment dat de links op onze website werden geplaatst, waren wij niet bekend met enige inbreukmakende informatie op die websites. Mochten wij bekend worden met een dergelijke inbreuk, dan zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
Op de teksten, afbeeldingen en werken die getoond worden op onze website is Nederlands auteursrecht van toepassing. Enige vermenigvuldiging, verwerking, distributie of gebruik buiten het bereik van het auteursrecht vereist voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur(s).

Externe afbeeldingen
“Mock up design with young guy with smartphone” created by freepik.com (https://www.freepik.com/free-psd/mock-up-design-with-young-guy-with-smartphone_1211196.htm)